Visar nu: USA - Postfrimärken (1847 - 2020) - 47 frimärken.

1875 Andrew Jackson - Yellowish Wove Paper

21. juni WM: Inga Perforering: 12

[Andrew Jackson - Yellowish Wove Paper, Typ AG4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
71 AG4 2C 465 203 11,63 - USD  Info
71A AG5 2C 697 - - - USD  Info
1875 Zachary Taylor, 1784-1850 - Yellowish Wove Paper

21. juni WM: Inga Gravyr: Continental Bank Note Co. Perforering: 12

[Zachary Taylor, 1784-1850 - Yellowish Wove Paper, Typ AQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
72 AQ 5C 581 290 17,45 - USD  Info
72A AQ1 5C 1 744 - - - USD  Info
[Special Printing - Hard, White Wove Paper. Without Gum, Typ AG6] [Special Printing - Hard, White Wove Paper. Without Gum, Typ AQ2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
73 AG6 2C - 34 893 - - USD  Info
74 AQ2 5C - 58 155 - - USD  Info
73‑74 - 93 048 - - USD 
[Special Printings - Redesigns of 1847 Issue. Bluish Paper without Gum, Typ A2] [Special Printings - Redesigns of 1847 Issue. Bluish Paper without Gum, Typ B1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
75 A2 5C - 697 - - USD  Info
76 B1 10C - 930 - - USD  Info
75‑76 - 1 628 - - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ C17] [Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ D8] [Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ H2] [Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ F9] [Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ E3] [Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ I1] [Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ J1] [Reprints of 1857-1860 Issues - White Paper without Gum, Typ K1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
77 C17 1C - 697 - - USD  Info
78 D8 3C - 3 489 - - USD  Info
79 H2 5C - 1 744 - - USD  Info
80 F9 10C - 3 489 - - USD  Info
81 E3 12C - 3 489 - - USD  Info
82 I1 24C - 3 489 - - USD  Info
83 J1 30C - 3 489 - - USD  Info
84 K1 90C - 5 815 - - USD  Info
77‑84 - 25 704 - - USD 
[Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ L6] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ T6] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ M12] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ N9] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ O7] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ P5] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ U4] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ Q10] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ R3] [Re-Issue of 1861-1866 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ S4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
85 L6 1C 1 163 465 1 395 - USD  Info
86 T6 2C 5 233 2 907 6 978 - USD  Info
87 M12 3C 5 815 2 907 13 957 - USD  Info
88 N9 5C 4 070 1 744 6 978 - USD  Info
89 O7 10C 4 652 2 326 23 262 - USD  Info
90 P5 12C 5 815 2 907 11 631 - USD  Info
91 U4 15C 5 815 3 489 17 446 - USD  Info
92 Q10 24C 8 141 4 070 17 446 - USD  Info
93 R3 30C 8 141 4 652 17 446 - USD  Info
94 S4 90C 8 141 4 652 116 310 - USD  Info
85‑94 56 991 30 124 232 852 - USD 
[Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ V2] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ W2] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ X2] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ Y1] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ Z1] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ AA1] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ AB3] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ AC2] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ AD2] [Re-Issue of 1869 Issues - Hard White Paper. White Crackly Gum, Typ AE2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
95 V2 1C 697 348 465 - USD  Info
96 W2 2C 930 348 930 - USD  Info
97 X2 3C 5 815 3 489 29 077 - USD  Info
98 Y1 6C 2 326 1 163 2 907 - USD  Info
99 Z1 10C 2 326 1 163 1 744 - USD  Info
100 AA1 12C 3 489 1 744 3 489 - USD  Info
101 AB3 15C 1 744 1 163 1 395 - USD  Info
102 AC2 24C 2 907 1 395 1 744 - USD  Info
103 AD2 30C 3 489 1 744 3 489 - USD  Info
104 AE2 90C 5 233 2 326 6 978 - USD  Info
95‑104 28 961 14 887 52 223 - USD 
1875 Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum

WM: Inga Perforering: 12 - Usually cut apart by scissors

[Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AF4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AG7] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AH4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AI4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AJ4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AK4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AL4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AM4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AN3] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AO4] [Special Printings - Designs of 1873. Hard White Wove Paper without Gum, Typ AP3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
105 AF4 1C - 17 446 - - USD  Info
106 AG7 2C - 9 304 - - USD  Info
107 AH4 3C - 23 262 - - USD  Info
108 AI4 6C - 23 262 - - USD  Info
109 AJ4 7C - 5 815 - - USD  Info
110 AK4 10C - 23 262 - - USD  Info
111 AL4 12C - 8 141 - - USD  Info
112 AM4 15C - 23 262 - - USD  Info
113 AN3 24C - 5 815 - - USD  Info
114 AO4 30C - 17 446 - - USD  Info
115 AP3 90C - 23 262 - - USD  Info
105‑115 - 180 280 - - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör