Visar nu: USA - Postfrimärken (1847 - 2020) - 32 frimärken.

[George Washington, Typ DW7] [George Washington, Typ DW8] [George Washington, Typ DW9] [George Washington, Typ DW10] [George Washington, Typ DW11]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
276 DW7 10C 233 93,29 2,33 - USD  Info
277 DW8 13C 116 46,64 23,32 - USD  Info
278 DW9 15C 204 69,97 7,00 - USD  Info
279 DW10 50C 932 349 23,32 - USD  Info
280 DW11 1$ 1 399 5,83 116 - USD  Info
276‑280 2 886 565 172 - USD 
[Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DV3] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW12] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW13] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW14] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW15] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW16] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW17] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW18] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW19] [Benjamin Franklin & George Washington - Greyish Blue Paper, Typ DW20]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
281 DV3 1C 233 116 116 - USD  Info
282 DW12 2C 233 93,29 116 - USD  Info
283 DW13 3C 5 247 2 332 5 830 - USD  Info
284 DW14 4C 69 966 29 152 - - USD  Info
285 DW15 5C 17 491 6 996 17 491 - USD  Info
286 DW16 6C 4 081 1 749 17 491 - USD  Info
287 DW17 8C 46 644 29 152 - - USD  Info
288 DW18 10C 5 247 2 332 6 996 - USD  Info
289 DW19 13C 8 162 3 498 2 332 - USD  Info
290 DW20 15C 4 081 1 749 11 661 - USD  Info
281‑290 161 388 77 172 62 036 - USD 
[George Washington - Imperforated, Typ DW21] [George Washington - Imperforated, Typ DW22] [George Washington - Imperforated, Typ DW23]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
291 DW21 3C 23,32 11,66 23,32 - USD  Info
292 DW22 4C 46,64 17,49 23,32 - USD  Info
293 DW23 5C 69,97 34,98 34,98 - USD  Info
291‑293 139 64,13 81,62 - USD 
1909 Coil Stamps

WM: 1 Perforering: 12 Vertical

[Coil Stamps, Typ DV4] [Coil Stamps, Typ DW24] [Coil Stamps, Typ DW25] [Coil Stamps, Typ DW26] [Coil Stamps, Typ DW27] [Coil Stamps, Typ DW28] [Coil Stamps, Typ DW29]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
294 DV4 1C 233 116 204 - USD  Info
295 DW24 2C 233 116 174 - USD  Info
296 DW25 2C 204 93,29 93,29 - USD  Info
297 DW26 4C 583 233 291 - USD  Info
298 DW27 5C 583 291 291 - USD  Info
299 DW28 5C 466 204 291 - USD  Info
300 DW29 10C 8 162 4 081 5 247 - USD  Info
294‑300 10 465 5 136 6 594 - USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
[The 100th Anniversary of the Birth of Abraham Lincoln, 1809-1865, Typ EH] [The 100th Anniversary of the Birth of Abraham Lincoln, 1809-1865, Typ EH1] [The 100th Anniversary of the Birth of Abraham Lincoln, 1809-1865, Typ EH2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
301 EH 2C 13,99 5,83 2,33 - USD  Info
302 EH1 2C 34,98 17,49 23,32 - USD  Info
303 EH2 2C 466 233 349 - USD  Info
301‑303 515 256 375 - USD 
[Alaska-Yukon Pacific Exposition - Seattle's World Fair, Typ EI] [Alaska-Yukon Pacific Exposition - Seattle's World Fair, Typ EI1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
304 EI 2C 17,49 11,66 2,33 - USD  Info
305 EI1 2C 46,64 23,32 29,15 - USD  Info
304‑305 64,13 34,98 31,48 - USD 
[Hudson-Fulton Celebration Issue, Typ EJ] [Hudson-Fulton Celebration Issue, Typ EJ1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
306 EJ 2C 29,15 11,66 5,83 - USD  Info
307 EJ1 2C 58,30 29,15 29,15 - USD  Info
306‑307 87,45 40,81 34,98 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör