Visar nu: USA - Postfrimärken (1847 - 2020) - 78 frimärken.

1981 Everett Dirksen

4. januari WM: Inga Perforering: 11

[Everett Dirksen, Typ AWR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1625 AWR 15C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Black Heritage - Whitney Moore Young

30. januari WM: Inga Perforering: 11

[Black Heritage - Whitney Moore Young, Typ AWS]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1626 AWS 15C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Eagle - For Domestic use (Value 18 cents)

15. mars WM: Inga Perforering: 11 x 10½

[Eagle - For Domestic use (Value 18 cents), Typ AUT] [Eagle - For Domestic use (Value 18 cents), Typ AUT1] [Eagle - For Domestic use (Value 18 cents), Typ AUT2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1627 AUT B 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1627A AUT1 B 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1627B AUT2 B 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Flowers

23. april WM: Inga Perforering: 11

[Flowers, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1628 AWT 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1629 AWU 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1630 AWV 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1631 AWW 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1628‑1631 1,16 - 1,16 3,49 USD 
1628‑1631 1,16 - 1,16 3,48 USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1981 Flags

24. april WM: Inga Perforering: 11

[Flags, Typ AXH] [Flags, Typ AXI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1632 AXH 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1633 AXI 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1632‑1633 0,58 - 0,58 1,74 USD 
1981 Flags - Booklet stamps

24. april WM: Inga Perforering: 11

[Flags - Booklet stamps, Typ AXJ] [Flags - Booklet stamps, Typ AXK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1634 AXJ 6C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1635 AXK 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1634‑1635 0,87 - 0,58 1,74 USD 
1981 -1984 Transportation Issue - Coil Stamps

WM: Inga Perforering: 10 vertical

[Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXM] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXN] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXO]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1636 AXM 1C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1637 AXN 2C 0,29 - 0,29 1,16 USD  Info
1638 AXO 3C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1636‑1638 0,87 - 0,87 2,90 USD 
1981 -1984 Transportation Issue - Coil Stamps

WM: Inga Perforering: 10 vertical

[Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXP] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXQ] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1639 AXP 4C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1640 AXQ 5C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1641 AXR 5.2C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1639‑1641 0,87 - 0,87 2,61 USD 
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1981 -1984 Transportation Issue - Coil Stamps

WM: Inga Perforering: 10 vertical

[Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXS] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXT] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXU]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1642 AXS 5.9C 0,29 - 0,29 1,16 USD  Info
1643 AXT 7.4C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1644 AXU 9.3C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1642‑1644 0,87 - 0,87 2,90 USD 
1981 -1984 Transportation Issue - Coil Stamps

WM: Inga Perforering: 10 vertical

[Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXV] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXW] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1645 AXV 10.9C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1646 AXW 11C 0,29 - 0,29 1,16 USD  Info
1647 AXX 17C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1645‑1647 0,87 - 0,87 2,90 USD 
1981 -1984 Transportation Issue - Coil Stamps

WM: Inga Perforering: 10 vertical

[Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXY] [Transportation Issue - Coil Stamps, Typ AXZ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1648 AXY 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1649 AXZ 20C 0,29 - 0,29 2,33 USD  Info
1648‑1649 0,58 - 0,58 3,20 USD 
1981 American Red Cross

1. maj WM: Inga Perforering: 10½ x 11

[American Red Cross, Typ AYA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1650 AYA 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1981 Savings and loans

8. maj WM: Inga Perforering: 11

[Savings and loans, Typ AYB]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1651 AYB 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Wildlife Booklet Issue

14. maj WM: Inga Perforering: 11

[Wildlife Booklet Issue, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1652 AWX 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1653 AWY 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1654 AWZ 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1655 AXA 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1656 AXB 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1657 AXC 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1658 AXD 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1659 AXE 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1660 AXF 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1661 AXG 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1652‑1661 9,31 - 6,98 8,72 USD 
1652‑1661 5,80 - 2,90 8,70 USD 
1981 Space Achievement

21. maj WM: Inga Perforering: 11

[Space Achievement, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1662 AYC 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1663 AYD 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1664 AYE 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1665 AYF 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1666 AYG 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1667 AYH 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1668 AYI 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1669 AYJ 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1662‑1669 2,33 - 2,33 6,98 USD 
1662‑1669 2,32 - 2,32 6,96 USD 
1981 Professionel Management

18. juni WM: Inga Perforering: 11

[Professionel Management, Typ AYK]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1670 AYK 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
1981 Preservation of Wildlife Habitats

26. juni WM: Inga Perforering: 11

[Preservation of Wildlife Habitats, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1671 AYL 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1672 AYM 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1673 AYN 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1674 AYO 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1671‑1674 1,16 - 1,16 3,49 USD 
1671‑1674 1,16 - 1,16 3,48 USD 
1981 International Year of the Disabled

29. juni WM: Inga Design: Martha Perske Perforering: 11

[International Year of the Disabled, Typ AYP]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1675 AYP 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Edna St.Vincent Millay

10. juli WM: Inga Perforering: 11

[Edna St.Vincent Millay, Typ AYQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1676 AYQ 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Alcoholism

18. augusti WM: Inga Perforering: 11

[Alcoholism, Typ AYR]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1677 AYR 18C 0,58 - 0,29 1,16 USD  Info
Catawiki Catalogue Center Banner
1981 American Architecture Issue

28. augusti WM: Inga Perforering: 11

[American Architecture Issue, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1678 AYS 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1679 AYT 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1680 AYU 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1681 AYV 18C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1678‑1681 2,33 - 1,16 3,49 USD 
1678‑1681 2,32 - 1,16 3,48 USD 
1981 American Athletes

22. september WM: Inga Perforering: 10½ x 11

[American Athletes, Typ AYW] [American Athletes, Typ AYX]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1682 AYW 18C 0,29 - 0,29 6,98 USD  Info
1683 AYX 18C 0,29 - 0,29 6,98 USD  Info
1682‑1683 0,58 - 0,58 13,96 USD 
1981 Frederick Remington

9. oktober WM: Inga Perforering: 11

[Frederick Remington, Typ AYY]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1684 AYY 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 James Hoban - White House Architect

13. oktober WM: Inga Perforering: 11

[James Hoban - White House Architect, Typ AYZ] [James Hoban - White House Architect, Typ AZA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1685 AYZ 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1686 AZA 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1685‑1686 0,58 - 0,58 1,74 USD 
Catawiki Catalogue Center Banner
1981 The 200th Anniversary of the American Revolution

16. oktober WM: Inga Perforering: 11

[The 200th Anniversary of the American Revolution, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1687 AZB 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1688 AZC 18C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1687‑1688 0,58 - 0,58 1,74 USD 
1687‑1688 0,58 - 0,58 1,74 USD 
1981 Christmas Stamps

28. oktober WM: Inga Perforering: 11

[Christmas Stamps, Typ AZD] [Christmas Stamps, Typ AZE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1689 AZD (20)C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1690 AZE (20)C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1689‑1690 0,58 - 0,58 1,74 USD 
1981 John Hanson

5. november WM: Inga Perforering: 11

[John Hanson, Typ AZF]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1691 AZF 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Desert Plants - Cactus and Agave

11. december WM: Inga Perforering: 11

[Desert Plants - Cactus and Agave, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1692 AZG 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1693 AZH 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1694 AZI 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1695 AZJ 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1692‑1695 1,16 - 1,16 3,49 USD 
1692‑1695 1,16 - 1,16 3,48 USD 
1981 Eagle - Domestic Mail (20 cents)

11. december WM: Inga Perforering: 11 x 10½

[Eagle - Domestic Mail (20 cents), Typ AZK] [Eagle - Domestic Mail (20 cents), Typ AZK1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1696 AZK C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1696A AZK1 C 0,58 - 0,29 0,87 USD  Info
1696B AZK2 C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1981 Flag over Supreme Court

17. december WM: Inga Perforering: 11

[Flag over Supreme Court, Typ AXL] [Flag over Supreme Court, Typ AXL1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1697 AXL 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
1697A AXL1 20C 0,29 - 0,29 0,87 USD  Info
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör