Tidigare
Zambezia (sida 2/3)
Nästa

Visar nu: Zambezia - Postfrimärken (1893 - 1917) - 110 frimärken.

1903 King Carlos I of Portugal

WM: Inga Perforering: 11½

[King Carlos I of Portugal, Typ C15] [King Carlos I of Portugal, Typ C16] [King Carlos I of Portugal, Typ C17] [King Carlos I of Portugal, Typ C18] [King Carlos I of Portugal, Typ C20] [King Carlos I of Portugal, Typ C21] [King Carlos I of Portugal, Typ C22]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
46 C15 15R - 1,09 1,09 - USD  Info
47 C16 25R - 0,82 0,82 - USD  Info
48 C17 50R - 2,18 2,18 - USD  Info
49 C18 65R - 8,71 5,44 - USD  Info
50 C19 75R - 2,72 2,18 - USD  Info
51 C20 115R - 8,71 6,53 - USD  Info
52 C21 130R - 8,71 6,53 - USD  Info
53 C22 400R - 8,71 8,71 - USD  Info
46‑53 - 41,65 33,48 - USD 
1905 No. 49 Surcharged

WM: Inga Perforering: 11½

[No. 49 Surcharged, Typ G]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
54 G 50/65R - 6,53 4,36 - USD  Info
54A G1 50/65R - 65,33 65,33 - USD  Info
[Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H1] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H2] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H3] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H4] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H6] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H7] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H8] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H10] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA", Typ H13]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
55 H 2½R - 0,27 0,27 - USD  Info
56 H1 5R - 0,27 0,27 - USD  Info
57 H2 10R - 0,27 0,27 - USD  Info
58 H3 15R - 0,27 0,27 - USD  Info
59 H4 20R - 0,54 0,27 - USD  Info
60 H5 25R - 1,09 0,54 - USD  Info
61 H6 50R - 0,27 0,27 - USD  Info
62 H7 75R - 1,09 0,82 - USD  Info
63 H8 100R - 1,09 0,82 - USD  Info
64 H9 115R - 1,09 0,82 - USD  Info
65 H10 130R - 1,09 0,82 - USD  Info
66 H11 200R - 1,09 0,82 - USD  Info
67 H12 400R - 1,63 0,82 - USD  Info
68 H13 500R - 1,63 0,82 - USD  Info
69 H14 700R - 2,18 1,09 - USD  Info
55‑69 - 13,87 8,99 - USD 
[Issue of 1902 Overprinted "REPUBLICA" in Red or Green, Typ I] [Issue of 1902 Overprinted "REPUBLICA" in Red or Green, Typ I2] [Issue of 1902 Overprinted "REPUBLICA" in Red or Green, Typ I3] [Issue of 1902 Overprinted "REPUBLICA" in Red or Green, Typ I4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
70 I 115/5R - 1,09 1,63 - USD  Info
71 I1 115/25R - 1,09 1,63 - USD  Info
72 I2 115/80R - 1,09 1,63 - USD  Info
73 I3 130/2½R - 21,78 21,78 - USD  Info
74 I4 130/75R - 1,63 1,63 - USD  Info
75 I5 130/150R - 1,63 1,09 - USD  Info
76 I6 400/50R - 2,72 2,72 - USD  Info
77 I7 400/100R - 2,72 2,72 - USD  Info
78 I8 400/200R - 2,72 2,72 - USD  Info
70‑78 - 36,47 37,55 - USD 
[Nos. 44, 45 & 54A Overprinted "REPUBLICA", Typ J] [Nos. 44, 45 & 54A Overprinted "REPUBLICA", Typ J1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
79 J 50R - 1,63 1,63 - USD  Info
80 J1 50/65R - 871 653 - USD  Info
81 J2 75R - 1,63 1,63 - USD  Info
79‑81 - 874 656 - USD 
[Nos 33-38 Overprinted "REPUBLICA" - Lisbon Print, Typ K] [Nos 33-38 Overprinted "REPUBLICA" - Lisbon Print, Typ K1] [Nos 33-38 Overprinted "REPUBLICA" - Lisbon Print, Typ K2] [Nos 33-38 Overprinted "REPUBLICA" - Lisbon Print, Typ K3] [Nos 33-38 Overprinted "REPUBLICA" - Lisbon Print, Typ K4] [Nos 33-38 Overprinted "REPUBLICA" - Lisbon Print, Typ K6]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
82 K 115/5R - 0,82 0,54 - USD  Info
83 K1 115/25R - 0,82 0,54 - USD  Info
84 K2 115/80R - 0,82 0,54 - USD  Info
85 K3 130/2½R - 0,82 0,54 - USD  Info
86 K4 130/75R - 0,82 0,54 - USD  Info
86A* K5 130/75R - 4,36 2,18 - USD  Info
87 K6 130/150R - 0,82 0,54 - USD  Info
82‑87 - 4,92 3,24 - USD 
1915 No. 44 Overprinted "REPUBLICA"

WM: Inga Perforering: 11½

[No. 44 Overprinted "REPUBLICA", Typ L]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
88 L 50R - 0,82 0,82 - USD  Info
1915 No. 54 Overprinted "REPUBLICA"

WM: Inga Perforering: 11½

[No. 54 Overprinted "REPUBLICA", Typ M]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
89 M 50/65R - 3,27 4,36 - USD  Info
[Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N1] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N2] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N3] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N4] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N5] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N6] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N7] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N8] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N9] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N10] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N11] [Issues of 1898 & 1903 Overprinted "REPUBLICA" - Local Print, Typ N12]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
90 N 2½R - 1,09 2,72 - USD  Info
91 N1 5R - 6,53 5,44 - USD  Info
92 N2 10R - 5,44 5,44 - USD  Info
93 N3 15R - 5,44 5,44 - USD  Info
94 N4 20R - 6,53 5,44 - USD  Info
95 N5 25R - 13,07 5,44 - USD  Info
96 N6 100R - 3,27 2,18 - USD  Info
97 N7 115R - 3,27 2,18 - USD  Info
98 N8 130R - 3,27 2,18 - USD  Info
99 N9 200R - 3,27 2,18 - USD  Info
100 N10 400R - 4,36 3,27 - USD  Info
101 N11 500R - 5,44 3,27 - USD  Info
102 N12 700R - 8,71 5,44 - USD  Info
90‑102 - 69,69 50,62 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör