Zanzibar (sida 1/2)
1900-1909 Nästa

Visar nu: Zanzibar - Postfrimärken (1895 - 1899) - 85 frimärken.

[India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A2] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A3] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A4] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A5] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A6] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A7] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A8] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A9] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A10] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A12] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A13] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A14]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
1 A ½A - 4,69 3,52 - USD  Info
1A* A1 ½A - 17 596 7 038 - USD  Info
2 A2 1A - 4,69 4,69 - USD  Info
2A* A3 1A - 2 932 7,04 - USD  Info
3 A4 1´6A´P - 7,04 4,69 - USD  Info
4 A5 2A - 7,04 4,69 - USD  Info
5 A6 2´6A´P - 9,38 5,87 - USD  Info
6 A7 3A - 14,08 14,08 - USD  Info
7 A8 4A - 14,08 14,08 - USD  Info
8 A9 6A - 23,46 14,08 - USD  Info
9 A10 8A - 14,08 23,46 - USD  Info
9a* A11 8A - 29,33 23,46 - USD  Info
10 A12 12A - 17,60 14,08 - USD  Info
11 A13 1R - 93,85 93,85 - USD  Info
12 A14 1R - 14,08 35,19 - USD  Info
1‑12 - 224 232 - USD 
[India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A15] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A16] [India Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ A17]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
13 A15 2R - 70,39 93,85 - USD  Info
14 A16 3R - 58,66 70,39 - USD  Info
15 A17 5R - 58,66 93,85 - USD  Info
13‑15 - 187 258 - USD 
[No. 2 Surcharged in Red or Black, Typ B] [No. 2 Surcharged in Red or Black, Typ C1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
16 B 2½/1A - 351 703 - USD  Info
16A C 2½/1A - 351 703 - USD  Info
16B D 2½/1A - 703 1 173 - USD  Info
16C B1 2½/1A - 175 146 - USD  Info
16D C1 2½/1A - 205 146 - USD  Info
16E D1 2½/1A - 469 351 - USD  Info
[No. 3 Surcharged in Black, Typ B2]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
17 B2 2½/1´6A/A´P - 70,39 46,92 - USD  Info
17A C2 2½/1´6A/A´P - 146 293 - USD  Info
17B D2 2½/1´6A/A´P - 234 469 - USD  Info
17C E 2½/1´6A/A´P - 205 146 - USD  Info
17D F 2½/1´6A/A´P - 469 469 - USD  Info
17E G 2½/1´6A/A´P - 14 077 9 384 - USD  Info
Nordfrim Banner Catalogue Center - US
[No. 4 Surcharged in Black, Typ B3] [No. 4 Surcharged in Black, Typ C3]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
18 B3 2½/2A - 117 293 - USD  Info
18A C3 2½/2A - 146 351 - USD  Info
18B D3 2½/2A - 234 586 - USD  Info
18C E1 2½/2A - 70,39 23,46 - USD  Info
18D F1 2½/2A - 205 117 - USD  Info
18E G1 2½/2A - 5 865 2 346 - USD  Info
[British East Africa Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ P] [British East Africa Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ P1] [British East Africa Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ Q] [British East Africa Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ P2] [British East Africa Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ P3] [British East Africa Postage Stamps Overprinted "Zanzibar", Typ P4]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
19 P ½A 35,19 - 23,46 - USD  Info
20 P1 1A 35,19 - 23,46 - USD  Info
21 Q 2½A 117 - 70,39 - USD  Info
22 P2 4½A 46,92 - 70,39 - USD  Info
23 P3 5A 58,66 - 35,19 - USD  Info
24 P4 7½A 46,92 - 58,66 - USD  Info
19‑24 340 - 281 - USD 
1896 Sultan Hamid bin Thumaini

20. september WM: 2 Perforering: 14

[Sultan Hamid bin Thumaini, Typ R] [Sultan Hamid bin Thumaini, Typ R1] [Sultan Hamid bin Thumaini, Typ R2] [Sultan Hamid bin Thumaini, Typ R3] [Sultan Hamid bin Thumaini, Typ R5] [Sultan Hamid bin Thumaini, Typ R7] [Sultan Hamid bin Thumaini, Typ R9]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
25 R ½A 2,93 - 0,88 - USD  Info
26 R1 1A 1,17 - 1,76 - USD  Info
27 R2 2A 1,17 - 0,88 - USD  Info
28 R3 2½A 9,38 - 0,88 - USD  Info
29 R4 3A 5,87 - 5,87 - USD  Info
30 R5 4A 5,87 - 4,69 - USD  Info
31 R6 4½A 4,69 - 4,69 - USD  Info
32 R7 5A 3,52 - 3,52 - USD  Info
33 R8 7½A 3,52 - 3,52 - USD  Info
34 R9 8A 9,38 - 9,38 - USD  Info
25‑34 47,50 - 36,07 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör