නියම සහ කොන්දේසි

1. සාමාන්‍යය.
Email: support@stampworld.com


1.1 භාවිතයේදී පවතින කොන්දේසි මොවුන් අතර අැති සම්බන්ධතාවය හසුරවයි:
Stampworld, Denmark, and the members of Stampworld.com.
The aim is to make Stampworld.com a trusted place for its members.

1.2 පැහැදිළි කිරීම්
වර්තමාන තත්වයන් යටතේ Stampworld.com වෙබ් අඩවියේ දේවල් දැන් අර්ථ දැක්වෙන්නේ මෙලෙසයි:

1.2.1 Stampworld.com;
Stampworld ApS is a company registered in Denmark, located at Birk Centerpark 40, 7400 Herning, Denmark, with company registration number 40523294, providing services via Stampworld.com.

1.2.2 ගිණුම
සාමාජිකයන් ඔවුන්ගේ ලියාපදිංචියේදී තෝරන ලද ගිණුම් නම්. ගිණුමක් සාමාජිකයෙක් දෙන ලද සහ වෙබ් අඩවියේදී සාමාජිකයාගේ ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන තතු එකතු කරනු ලබනවා.

1.2.3 Stampworld.com ප්‍රමාණකයන්
Stampworld.comහි අඩවි තත්වයන් බලගැන්වීමට උදව් කරන සියළු ස්වෙච්ඡා සාමාජිකයන්

1.2.4 පරිශීලක
අන්තර්ජාලය හරහා Stampworld.comවෙත අැතුල් වන යම් පුද්ගලයෙක්, සාමාජිකයෙක් වන හෝ නොවන යමෙකු පරිශීලකයෙකු වේ.

1.2.5 සාමාජිකයා
මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වූ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට හෝ ඒකකයකට පරිශීලක නමක් හා මුර පදයක් අැත.

1.2.6 ක්‍රියාව
වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතය වෙනස් කරන ඕනෑම ක්‍රියාවක් (උදා: අප්ලෝඩ් කිරීම, ලැයිස්තු ගත කිරීම, පිදුමක් දැමීම, ෆෝරමය මත පණිවුඩ යැවීම.)

1.2.7 විකුණුම්

භාණ්ඩයක් Stampworld.comහි විකිණීමට දැමීම.

1.2.8 ස්ථාන පිරිනැමීම්
මිළදී ගැනීම සම්බන්ධව විකුණන්නා සම්බන්ධ වන්න.

2. Payment, Warranty, Compensation

2.1 සේවා වගකීම

Stampworld.com වෙත එහි අළුත්වැඩියා කිරීම් හෝ Stampworld.com හෝ තෙවන පාරශවයක් විසින් සිදු කරනු ලබන යාවත්කාලීන කිරීම් අතරතුර සිදුවන කිසිදු සේවා අවහිරතාවයකට වගකිව නොහැකියි.

2.2 වන්දිය

Stampworld.com කිසිදු ගෙවීමකට අදාල වන මුදල් නැති වීමකට වගකියනු නොලැබේ හෝ:
- ගනුදෙනුව අතරදී නැතිවූ හා සොරකම් කරන ලද හානිවූ අයිතම
- අසත්‍ය තතු;
- ප්‍රශ්න හෝ අඩවියට හා සොවාවන්ට පිවිසිය නොහැක
- මෘදුකාංග, දෘඩාංග හෝ මිනිස් වැරදි
- එකක් හෝ බොහෝ සේවාවල වෙනස්වීම්

2.3 දායක ගාස්තු
දීර්ඝ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට පරිශීලකයන්ට Stampworld.comහි සේවා වෙත දායක වීමේ හැකියාව අැත. Stampworld.com වෙබ් අඩවියෙහි දායකත්වටය අදාල ලකුණු බලන්න.

All subscriptions are consecutive, and will run until the subscription is cancelled on the website, or via email. At the end of the subscription period, the subscription is automatically renewed for a period identical to the original subscription period.

Subscriptions can be cancelled at all times, and will downgrade at the end of the current subscription cycle. Cancellations must be made through the cancellation form on the website, or via email.

2.3.1 Seller Fee
Stampworld charges a Seller Fee of 5% of annual sales amounting to more than $1,000. We do not charge a fee for the first $1,000 of sales in a given year. The fee is applied to all additional sales in the period. The Seller Fee is invoiced quarterly, if the invoiced amount exceeds $20. If the amount is below $20 for the period, the fee rolls over to the next quarter. Regardless of the amount owed, at least one invoice will be issued in each calendar year, if sales have surpassed $1,000 during the period. Sellers will be able to keep track of their yearly sales on their profiles.

Seller Fee will be calculated based on the calender year, and will reset on January 1st. The Seller Fee is implemented on January 1st 2019.

Failure to pay the invoice on time will result in a temporary suspension of the Seller account. The due date for invoices is 30 days after the invoice is issued. Any attempts to circumvent the Seller Fee will result in permanent suspension from the site.

2.3.2 Payment
Stampworld ApS accepts payment through all major credit cards (VISA, VISA Electron, MasterCard, among others), as well as through PayPal. The payment will not be withdrawn from your account, until the order is shipped.

All prices are displayed in USD, and include VAT.

Stampworld ApS uses an authorized payment server, which encrypts all your payment information using the SSL protocol. This means that your payment information cannot be intercepted.

Payments to Stampworld ApS will appear as STAMPWORLD on your bank statement.

2.4 Stampworld.com මාර්ගගත දායකත්වය සඳහා අාපසු එවීම් පිළිවෙත
Stampworld.com මාර්ගගත සේවා දායකත්ව සඳහා මාරුකිරීම් පිළිගන්නේ නැත. දායකත්වය දැනට අයකරනා වටයේ අවසානය දක්වා යෙදේ. දායකත්වයට නැවත ගෙවනු ලබන්නේ නැත.

If you have a monthly, quarterly, or annual subscription, you may cancel it at anytime by logging into StampWorld.com clicking on My Profile, clicking on Account Info, and clicking CANCEL. Pre-paid subscriptions cannot be canceled.

2.5 Warranty
As per Danish legislation, we provide a two-year warranty on all items purchased on Stampworld.com. The warranty covers errors in production or material. The warranty does not cover wrongful use of the product or service.

2.6 Cancellation
Stampworld offers 14 day cancellation right on all physical products purchased at Stampworld.com. Cancellation is not available for digital goods, which are delivered instantly at the point of sale.

2.7 Complaint options
If you have a complaint for an item purchased in our webshop, you can send the complaint to:

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Denmark
Link: www.forbrug.dk

If you are based in a country in the EU, you can file your complaint with the Commisions online complaint platform, which can be found at: ec.europa.eu/consumers/odr/

If you file a complaint, you must mention our email address: support@stampworld.com.

3. StampWorld.com ගිණුම

3.1. නව ගිණුමක්

StampWorld.comහි ගිණුමක් සෑදීම නොමිළේ කර ගත හැක සහ වර්තමාන තත්වයන් අනුමත කිරීම අවශ්‍ය වේ. ස්වයංක්‍රීයව ගිණුමක් සෑදීම StampWorld.com පිදෙන්නාවූ සේවා වෙත ලියාපදිංචි වීම හැඟවේ.

ගිණුමක් සෑදීමට, පරිශීලකයා විද්‍යුත්-ලිපිනයක් ලබා දී පරිශීලක නමක් සහ මුර පදයක් තෝරාගත යුතුය. ඔහු හෝ අැය තවදුරටත් පෟෙද්ගලික තොරතුරු ලබා දෙන්නේද යන වග පරිශීලකයාට තීරණය කළ හැක. කෙසේවෙතත්, සම්පූර්ණ, නිවැරදි සහ අවංක තොරතුරු ලබා දෙන බවට පරිශීලකයා මෙයින් කැපවෙයි. ලියාපදිංචි වී අැති ඕනෑම සාමාජිකයෙකුට StampWorld.com වෙතින් පුවත් ලිපි ලැබේවි. ගිණුම් කට්ටල අංග තුළින් මේවාහි ලියාපදිංචිය ඉවත් කර ගත හැක.

3.2 පරිශීලක නම තේරීම
Stampworld.com අැතැම් වෙන්කිරීම් කළද, සාමාජිකයින්ට තමන් කැමති පරිශීලක නමක් තෝරාගත හැක.

පරිශීලක නම රැවටිලිසහගත, වැරදිසහගත හෝ Stampworld.com වෙත තරගකාරීත්වයක් දක්වන්නක් නොවිය යුතුය.

හිංසනය, වෙනස්කම් සහ ජාතිවාදී වෙෙරය අාදියට හේතුවන මතවාද හෝ අදහස් වෙත යොමු නොවන්න.

ලියාපදිංචි වූ වෙළඳ නාමයක් යොදා නොගන්න.

දැනුම් නොදී හෝ හේතු නොදක්වා ඕනෑම පරිශීලක නමක් ප්‍රතික්ෂේප/අවලංගු කිරීමට Stampworld.comවෙත අවසර අැත.

3.3 ගිණුම භාවිතය
තම ගිණුමේ සිදුවන දේ වෙත සාමාජිකයන් වගකිව යුතුය. ඒනිසා මුර පද රහසිගතව තබාගැනීමට අවවාද කරන්නෙමු.

3.4 ගිණුම් අවලම්බනය සහ හමාර කිරීම
සාමාජිකයකුට තම ගිණුම් හමාර ක‍ර තැබෙන්නේ:
-info@Stampworld.com වෙත විද්‍යුත් ලිපියක් යැවීම මගින්
සාමාජිකයකුට තම ගිණුම් අවලම්බිත හෝ හමාර ක‍ර තැබෙන්නේ:
-ගිණුම් හිමියා කොන්දේසි වලට ගරු නොකරන්නේ නම්, හෝ මෙසේ වී අැත්නම්:
- සාමාජිකයා මිය ගොස් අැත.
- සාමාජිකයා Stampworld.comහි පුනරාවර්ත විමසීම් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැත.
- සාමාජිකයාගේ ඍනාත්මක ප්‍රතිචාර ඉතා වැඩියි.
- සාමාජිකයා නිවැරදිව හැසිරෙන්නේ නැත.
- සාමාජිකයාට අනෙකුත් හේතූන් නිසා වර්තමාන තත්වයන් වෙත ගරු කිරීම මගහරියි. ගිණුම අත්හිටුවා හෝ නවත්වා අැති සාමාජිකයන්ට විද්‍යුත් ලිපියක් යැවෙනු ලැබේ.

4. ඔබට Stampworld.comහි විකිණීමට අවශ්‍ය නම්

4.1 නීති

Stampworld.com සැකසහිත චරිතවල ද්‍රව්‍ය විකිණීමට අවසර නොදෙයි. නීතිවිරෝධී යම්කිසි දෙයක සැකයක් තිබේනම්, අපට අැති සියළුම තොරතුරු සමග, අපි ක්ෂණිකවම පොලීසියට දැනුම් දෙන්නෙමු.

මෙම අඩවියේ යම් නීතිවිරෝධී අයිතමයක් විකිණෙන බව සාමාජිකයෙකු දකීනම්, කරුණාකර ඉක්මණින්ම Stampworld.comහි අපට දන්වන්න.

4.2 මිළ
ඔහු හෝ අැය විකුණන මුද්දර සාධාරණ මිළකට විකිණීමට විකුණන්නා කැප වෙයි. වෙළඳපොළ මුදලට සාපේක්ෂව ඉති ඉහළ මිළකට විකිණීම Stampworld.com වෙත හානිකර විය හැකිය. මෙම නීතීන්ට අදාල නොවන්නේ නම් විකුණුම අවසන් කිරීමට Stampworld.comවෙත අයිතිය අැත.

4.3. විස්තරය
The description of the stamp must be complete and ready. The condition must be described in the most detailed manner, and not in any misleading ways. The image displayed has to give visitors the opportunity to assess their quality. It is illegal to use images that do not correspond to the goods which are for sale. It is illegal to make copies of images found on Stampworld.com to use them for new sales.

4.4 විකුණුම්
අනාගත මිළදීගන්නන් මුද්දරය හා එහි තත්වය පිළිබද අසනා ගැටළු වලට සැළකිය යුතු කාලයකදී ප්‍රතිචාර දැක්වීමට විකුණන්නා බැදී සිටී.

4.5 විකිණුම් සමාප්තිය
පරිශීලකයෙකු මිළදීගන්න බොත්තම එබූ විට, පරිශීලකයා විකුණන්නෙකු වෙත යොමු කෙරෙන අතර එම විකිණීමට තවදුටත් Stampworld.comවෙත සම්බන්ධ නැත. විකිණීම සාර්ථක වුවහොත්, පරිශීලකයන් දෙදෙනාටම එම විකිණීමේදී ඔවුනොවුන්ට "අගයක්" දිය හැකිය. මෙම අගය අනාගත විකුණන්නන්ට හා මිළදීගන්නන්ට ඵලවත් වේ.

5. ඔබට Stampworld.comහි මිළදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම්
මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වූ සාමාජිකයෙකු ලෙස ඔබට විකිණීමට අැති ඕනෑම අයිතමයකට ලන්සු තැබිය හැක.

6. නිල වේලා කලාපය
Stampworld.com මෙම වේලා කලාපය භාවාතා කරයි:
පනවා අැති නිල වේලා කලාපය කොපෙන්හැගන් වේලා කලාපයයි (GMT +1).

7. අඩවියේ අනුපාතය
Stampworld.com මිත්‍රශීලී, විවෘත සහ අාරක්ෂාකාරී අඩවියක් වීමට අවශ්‍යයි
මෙම හේතුවෙන්, සියළු සාමාජිකයින් Stampworld.comවෙත සහ Stampworld.comහි සියළු සහ පුද්ගලයින්ට ගරු කළ යුතුයි.
මේවා අගෟෙරව ගෙස සැළකේ:
-යම් අපහාසයක්, තර්ජනයක්, අාරවුලක් හෝ අවමානයක්.
-තවත් සාමාජිකයෙකුගේ කීර්තිය විනාශ කිරීමේ සියළු උත්සාහයන්.
-යම් වංචාවක් හෝ වංචා තැත්කිරීමක්
යම් උල්ලංගනය කිරීමක් වරදකරුට විරුද්ධව වර්තමානයේ නියමිත ලෙස ක්‍රියා කිරීමට Stampworld.comවෙත අවසර දෙයි.

8. සන්නිවේදනය

8.1. Stampworld.com අභ්‍යන්තර ලිපි

Stampworld.com එහි ගෙවන සාමාජිකයින්ට එකිනෙකා හා සන්නිවේදනය කිරීමට, අභ්‍යන්තර තැපැල් සේවාවක් ලබා දෙයි. මෙම සේවාවෙන් යැවුණු සහ ලැබුණු පණිවුඩ මෙන්ම ලබන්නාගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට යැවුණු සෑම පණිවුඩයකම පිටපතක් සාමාජිකයාගේ ගිණුමෙහි අැත.

සාමාජිකයන් හෝ සාමාජිකයන් සහ Stampworld.com අතර හුවමාරු වන පණිවුඩ පුද්ගලික සහ රහසිගත පණිවුඩ වේ. ලබන්නාට සහ යවන්නාට පමණක් එහි අන්තර්ගතය කියවීමට අවසර අැත.

වර්තමාන තත්වයන් සත්‍ය බව තහවුරු කර ගැනීමට සාමාජිකයන් අතර හුවමාරු වූ මෙම පණිවුඩ කියවීමට Stampworld.com වෙත හැකිවේ. වර්තමාන තත්වයන්හි උල්ලංගනය කිරීමක් නොමැතිනම්, අන්තර්ගතය රහස්‍යව තබාගැනීම සහ දැන්වීම් අනුරූ මකා දැමීම Stampworld.comවෙතින් සිදුවේ.

අභ්‍යන්තර තැපෑල මගින් යැවුණු පණිවුඩද 7 ඡේදයෙහි උපදෙස්වලට යටත් වේ.

8.2. පොදු සන්නිවේදනය
පොදු සන්නිවේදනය 7 ඡේදයෙහිම නීතිවලට යටත් වේ.
සාමාන්‍යයෙන් දර්ශනය වන දේවල්වලට අමතරව, පරිශීලකයන්ට තම පැතිකඩෙහි අැතැම් දේවල් දර්ශනය කිරීමට තෝරාගත හැක. ඔවුන්ට හා අන් අයට හානිදායක දෑ දර්ශනය නොකිරීමට, පරිශීලකයන් වග කිව යුතුය.

8.3. ෆෝරමය
Stampworld.comහි පරිශීලකයන්ට භාවිතා කළ හැකි ෆෝරමයක් අැත. මෙහිදී පරිශීලකයන් 7 ඡේදයෙහි අවශ්‍යතාවලටම යටත් වේ. තවද, Stampworld.com අවසරයක් ලබා නොමැතිව, ෆෝරමයේ දැන්වීම් නොතිබිය යුතුය.

8.4 රූප
පරිශීලකයන්ට Stampworld.com වෙත රූප අප්ලෝඩ් කළ හැක. භාවිතයට අවසර නොදෙන හෝ සාරධර්මානුකූලව වැරදි රූප නිරූපණයෙන් වැළකීමට ඔවුහු කැපවෙති. සෑම පරිශීලකයෙකුම ඔහු හෝ අැය වෙබ් අඩවිය වෙත අප්ලෝඩ් කරනා රූප වලට වගකියති. රූප ඉවත් කිරීමට පරිශීලකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට Stampworld.com වෙත අවසර අැත. මෙය ඉටු නොවේ නම්, Stampworld.com විසින් රූප ඉවත් කරනු ලැබේ සහ පරිශීලකයා වෙත අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලැබේ.

9. අැගයීමේ වැඩසටහන

9.1. නිර්වචනය

Stampworld.comහි දර්ශනය වන්නාවූ සහ වෙබ් අඩවියෙහි අනෙකුත් පරිශීලකයන්ට උපකාරී වන, විකුණන්නන්ට හා මිළදීගන්නන්ට අනෙකුත් පුද්ගලයාට ලකුණු දීමේ පද්ධතියක් අැත.

පරිශීලකයන් අතර ඕනෑම ගනුදෙනුවක් සම්පූර්ණ වූ හෝ අවලංගු වූ පසු, ධනාත්මක හෝ ඍනාත්මක ලකුණක් ලබාදී අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් සෑම සාමාජිකයෙකුටම ලබා දෙනු ලැබේ. සෑම පරිශීලකයෙකුම ලබා ගන්නා ප්‍රතිචාර වලට අනුව ලකුණු Stampworld.com ගණනය කරයි. පරිශීලකයන්ට තම ලකුණු සහ අදහස් වෙනස් කළ හැක.

Stampworld.com ලකුණු වෙනස් කරන්නේ නැත සහ ඒ අනුව ඒවා දර්ශනය වන අයුරු ගැන වගකියන්නේ නැත. තම ධනාත්මක ලකුණ පවත්වාගෙන යාම තනි පරිශීලකයා සතුය. කෙසේවෙතත්, ඔබට වැරදියට සළකා අැතැයි දැනුනොත් ඔබට Stampworld.com හා සම්බන්ධ විය හැක, සහ එම නරක ප්‍රතිචාර ලබා දී අැති පරිශීලකයා "තවත්" එවැනි අමුතු හැසිරීම්වලින් යුක්තදැයි අපි පරික්ෂා කරන්නෙමු.

9.2 අපචාරය
ලකුණු දීමේ පද්ධතිය අපහරනයට ලක්කිරීම වෙබ් අඩවියෙන් ක්ෂණිකව නෙරපීමට හෝ තාවකාලිකව නැවැත්වීමට හේතු විය හැක සහ මේ පිළිබඳව නීති තීරණය කිරීමට Stampworld.com වෙත තනි අයිතිය අැත.

සාමාජිකයාගේ ඍනාත්මක ප්‍රතිචාර ඉතා වැඩියිනම් ඔහුගේ පරිශීලක ගිණුම අක්‍රිය කිරීමට හෝ අත්හිටුවීමට Stampworld.com වෙත අයිතිය අැත.

10. වෙළඳ දැන්වීම්
Stampworld.com හා කළින් එකඟ වීමක් නොමැතිව වෙළඳ දැන්වීම් ප්‍රචාරය තහනම්ය. දැන්වීම් හා වැරදි ප්‍රචාරයක ස්වභාවයක නොතිබේ නම්, ලාභ බලාපොරොත්තු නොවනා අඩවි වලට අදාල ලිඛිත සම්බන්ධක වලට අවසර දිය හැක.

11. ගැටුම්
Stampworld.com පරිශීලකයන් දෙදෙනෙකු අතර අැතිවිය හැකි ගැටුම්ක කොටස්කරුවා නොවේ. මේ දක්වා Stampworld.com හරි හෝ වැරදි දෙය සෙවීමට උදව් කිරීමට හෝ සම්බන්ධ වීමට නොහැක, පරිපාලකයා කළහැකි දේ සිදුකරාවි, නමුත් ගැටුමකට සම්බන්ධ වීමට බැඳී නොසිටී.

12. දේපල සහ කතෘ අයිතිය
වෙබ් අඩවියෙන් ලබාදී අැති සියළුම සටහන් කතෘ සතුය.
වෙබ් අඩවියෙහි Stampworld.com වෙත අදාළ නොවන දැන්වීම් හාේ කතෘ හිමිකම් සතු ලේඛන නොතිබය යුතුය .

13. පෟෙද්ගලික තතු
යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව සහ 1995 ඔක්තෝම්බර් 24වැනිදා 95/46/EC කවුන්සිල නියමයේ පෞද්ගලික තතු සැකසුම සම්බන්ධ පුද්ගලික අාරක්ෂාව සහ එවැනි තතුවල නිදහස් සංචලනය http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:da:HTML

14. දත්ත

14.1. පරිශීලකයන්ගේ පෟෙද්ගලික තතු

ලියාපදිංචිය සාමාජිකයන්ට අැතැම් පුද්ගලික තතු සපයයි. අැතැම් ඒවා Stampworld.com සේවා වෙත පිවිසීමට අනුගම්‍ය වේ.
අවශ්‍ය තතු වනුයේ:
විද්‍යුත් ලිපිනය.
රට.
ලිපියකින් ඉල්ලාසිටින්නේ නම්, පරිශීලකයන්ට ඔවුන්ගේ තතු නිදහස් කරන්න යැයි Stampworld.com වෙතින් ඉල්ලිය හැක.

14.2 ස්වයංක්‍රීයව දත්ත ගොනු වේ.
ඔබ වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරන විට යම් දත්ත Stampworld.com සර්වර විසින් ස්වයංක්‍රීයව ගොනු වේ.
අයි.පී. ලිපිනය
අන්තර්ජාල සැපයුම් කරු
සෙවුම් යන්ත්‍රය
බස
මෙම තතු අප දත්ත ගබඩාවේ අවුරුදු 2ක් ගබඩා වී අැත‍.

14.3 කුකී
Stampworld.com අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ පරිගණකයෙහි කුකී මතකයෙහි තබයි, එනිසා ඔවුන් වෙබ් අඩවිය නරඹන සියළුම අවස්ථාවන්හීදී ඔව්නට අැතුළු වීමට අවශ්‍ය නැත.

14.4 අාරක්ෂාව
Stampworld.com ඕනෑම පෟෙද්ගලික තොරතුරක් අාරක්ෂා කිරීමට භාර ගනී.

14.5 බෙදාගැනීම
වෙබි අඩවියේ දර්ශනය වන පෟෙද්ගලික තොරතුරු එකතු කිරීමට Stampworld.com යොදාගැනීම තහනම්ය.
ඕනෑම Stampworld.com පරිශීලකයෙකුට අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ ප්‍රතිචාර දැකිය හැකි බවට ලියාපදිංචියේද‍ී එකඟ වෙයි.

15. Liability
Stampworld cannot be held accountable for, and is not liabile for any loss incurred by members or customers, as a result of issues caused by software or hardware malfunction, by temporary unavailability of the service provided, or by similar events. This is true for direct monetary loss, loss in brand awareness, loss of public perception, or any similar loss.

16. නීතිය

These conditions are governed by the laws of Denmark, where Stampworld ApS is located.

16.1 උසාවිය
All disputes or complaints will be submitted to the court in Denmark. Stampworld ApS reserves the right to refer any dispute to the country where the user comes from.